Обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Прием след 7 клас:

професия „Оператор в производството на облекло“

специалност „Производство на облекло от текстил“