Прием след 8 клас

  • професия „Готвач“

специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“

  • професия „Сервитьор-барман“

специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене“

  • професия „Фризьор“

специалност „Фризьорство“

  • професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“

специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“