Самостоятелна форма

  • професия „Готвач“

специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“

  • професия „Фризьор“

специалност „Фризьорство“