Национални изпитни програми

3450104_Икономика и менижмънт_IIIst

8110602_Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения_IIIst

8110801_Обслужване на заведения в обществено хранене_IIst

815010_Фризьорство

8110901_Работник в производството на кулинарни изделия в ЗХР_Ist

8110701_Производство на кулинарни изделия и напитки_IIst

5240402_Технологичен и микробиологимен контрол в ХВП_IIIst

5420402_Конструиране, моделиране и технология на облекло то кожи_IIIst

3440201_Митническа и данъчна администрация_IIIst

5420502_Производство на облекло от кожи_IIst

8110603_Кетеринг_IIIst

3410401_Търговия на едра и дребно