Делегиран бюджет

Информация – Делегиран бюджет към 31 декември 2019 година

Информация – Делегиран бюджет към 30 септември 2019 година

Информация – Делегиран бюджет към 30 юни 2019 година

Информация – Делегиран бюджет към 31 март 2019 година

Бюджет за 2019 година

Информация – Делегиран бюджет – към 31-12-2018

Баланс към 31.12.2018

ОПР към 31.12.2018

Отчет за касовото изпълнение – 01-01-2018 – 31-12-2018

Информация – Делегиран бюджет към 30 септември 2018 година

Информация – Делегиран бюджет към 30 юни 2018 година

Информация – Делегиран бюджет към 31 март 2018 година

Бюджет за 2018 година