Учебна дейност

Дневно разписание – учебна 2019-2020 година

2019 – Училищна програма – Ранно напускане

Учебници – за учебна 2019-2020 година

Учебна 2018-2019 година:

Училищна програма за превенция – 2018-2019

УУПланове – учебна 2018-2019 година

Програма за равни възможности – 2018-2019

Правилник за дейността на училището – 2018-2019

Годишен план – учебна 2018-2019 година

Процедури – Валидиране

Съобщение – Поправителна сесия – Самостоятелна форма – Май 2018

Strategiya – PGITU

Етичен кодекс за работещите с деца