Дневна форма

– прием след 7 клас
• професия „Икономист“
специалност „Икономика и мениджмънт“ – с разширено изучаване на английски език
• професия „Търговски представител“
специалност „Търговия на едро и дребно“ – с разширено изучаване на английски език
• професия „Ресторантьор“
специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ – с разширено изучаване на немски език

• професия „Ресторантьор“
специалност „Кетъринг“ – с разширено изучаване на немски език

• професия „Фризьор“
специалност „Фризьорство“

– прием след 8 клас
• професия „Готвач“
специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“
• професия „Сервитьор-барман“
специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене“
• професия „Фризьор“
специалност „Фризьорство“
• професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“
специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“
• професия „Лаборант“
специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства“
• професия „Моделиер-технолог на облекло“
специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи“