Прием след 7 клас

  • професия „Икономист“

специалност „Икономика и мениджмънт“ – с разширено изучаване на английски език

  • професия „Търговски представител“

специалност „Търговия на едро и дребно“ – с интензивно изучаване на английски език

  • професия „Ресторантьор“

специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ – с разширено изучаване на немски език

специалност „Кетъринг“ – с разширено изучаване на немски език

  • професия „Фризьор“

специалност „Фризьорство“