Обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Прием след 7 клас:

професия “Оператор в производството на облекло”

специалност “Производство на облекло от текстил”