Самостоятелна форма

  • професия “Ресторантьор”

специалност “Кетъринг”

  • професия „Готвач“

специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“

  • професия „Сервитьор-барман“

специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене“

  • професия „Фризьор“

специалност „Фризьорство“