План-прием

13.09.2019 г.

Информация за минималния бал – за учебната 2019-2020 година

17.06.2019 г.

График на дейностите по приемането на ученици – за учебната 2019-2020 година

 

УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/220 ГОДИНА

1. Професия “Ресторантьор”, специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на немски език, дневна форма на обучение. Типов учебен план – 8110602 Ресторантьор В4

Балообразуващи предмети: Математика (НВО)*2; Български език и литература (НВО)*2; География и икономика; Чужд език.


НОВО

2. Професия “Социален асистент”, специалност “Подпомагане на възрастни” – 0,5 паралелка, 13ученици, обучение чрез работа (дуална система на обучение). Типов учебен план – 7620402 B14 – Дуално обучение

Балообразуващи предмети: Математика (НВО)*2; Български език и литература (НВО)*2; География и икономика; Изобразително изкуство.


3. Професия “Фризьор”, специалност “Фризьорство” – 0,5 паралелка, 13ученици, дневна форма на обучение. Типов учебен план – 8150101_B5_bez_ICHE

Балообразуващи предмети: Математика (НВО)*2; Български език и литература (НВО)*2; География и икономика; Изобразително изкуство.