Проект “Ученически практики”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

2018/2019 учебна година

 

 

Уважаеми ученици,

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.006 “Ученически практики – фаза 1” в канцеларията на гимназията се приемат заявления за участие.

Работодатели, заявили желание за участие в проекта за учебната 2018/2019 година са:

  1. „ИЛИЯ И КО“ ЕООД, гр. Ловеч – 3 работни места за професия „Фризьор“, специалност „Фризьорство“

Място на провеждане: гр. Ловеч, ж.к. „Младост“ срещу бл. 307, вх. В – фризьорски салон

  1. „ВАНА – 2013“ ЕООД, гр. Ловеч – 3 работни места за професия „Фризьор“, специалност „Фризьорство“

Място на провеждане: гр. Ловеч, ул. „Трети Март“ № 24а – фризьорски салон

 

Право на участие имат ученици навършили или навършващи 16 години към 04.10.2018 г. и не участвали през предходната учебна 2017/2018 година

 

Период на провеждане на практиката: от 08.10.2018 г. до 07.12.2018 г. (съгласно график).

Краен срок за подаване на заявленията: 04.10.2018 г., 14,30 ч.

 

Подборът на участниците ще се осъществи от екипа за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г. и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и събеседване.

 

https://upraktiki.mon.bg/